— House of Agroecology —

One-stop shop for the agroecological transition of agri-food chain in Belgium


Lid worden

ÀPROPOS

Visie & Missie

House of Agroecology (HoA) is een benchmarkorganisatie die de geloofwaardigheid en reikwijdte van de hele sector versterkt door uniforme communicatie, gemeenschappelijke en gevalideerde wetenschappelijke basissen, een reeks gedeelde tools, een link voor uitwisseling en het delen van praktijken en kennis voor alle actoren in de agro-ecologie aan te bieden.

HoA heeft tot doel actoren te verbinden door middel van een gemeenschappelijk handvest, verandering te katalyseren en gezamenlijk concrete, operationele en innovatieve acties voor te stellen. Zonder bestaande actoren te vervangen, wil HoA de agro-ecologische transitie van agrovoedingssectoren bevorderen in het belang van haar leden, boeren, bedrijven en verenigingen en de hele samenleving.

Meer informatie over het charter

green plant on persons hand

Changing the agri-food chain is possible.
We’ve done it before.

Agro-ecologiseer bestaande agrarische waardeketens

Transformeer bestaande agrovoedingssectoren en stimuleer ze om een ​​agro-ecologische logica aan te nemen om aan de verwachtingen van de consument te voldoen en eerlijke prijzen te garanderen voor boeren, producenten van agro-ecologische producten.

Creëer nieuwe sectoren van agro-ecologische producten

De uitdagingen die moeten worden aangegaan, zijn het structureren van de instrumenten, opslagplaatsen en projecten, het centraliseren en verspreiden van kennis in agro-ecologie, het ondersteunen van boeren en het zichtbaar en mogelijk maken van nieuwe sectoren (bijvoorbeeld plantaardige eiwitten).

Verbind actoren

Versterk de banden tussen partners in de agro-ecologische transitie, boeren, agrovoedingsbedrijven en verwerkers en maak de initiatieven zichtbaarder en laat hun complementariteit zien.

Let's join us to accelerate the agroecological transition

Make agri-food chains more resilient