Partners van de agro-ecologische transitie

Greenotec

Organisatie van proeven in conservatielandbouw en TCS, agronomisch advies.

Farming for Climate

Sponsoring en financiering van agro-ecologische landbouwtransitieprojecten, communicatie voor bedrijven, ondersteuning van de ontwikkeling van agro-ecologische sectoren, belangenbehartiging.

Microfarmap

Bibliotheek met open source referenties en feedback, ondersteuning van de agro-ecologische transitie met digitale tools en diensten, verbetering van de verzamelde gegevens.

RHEA

In samenwerking met Terres Vivantes, ondersteuning van boeren op een participatieve en systemische manier, uitwisselingen tussen boeren en agronomen in gewone rondleidingen in de zomer, thematische bijeenkomsten in kamers in de winter en geïndividualiseerde follow-up. Co-ontwikkeling van alle onderdelen van de boerderij.

Terres Vivantes

Ondersteuning van boeren op een participatieve en systemische manier, uitwisselingen tussen boeren en agronomen in gewone rondleidingen in de zomer, thematische bijeenkomsten in kamers in de winter en geïndividualiseerde follow-up. Co-ontwikkeling van alle onderdelen van de boerderij.

Regenacterre

Agronomisch advies, certificering regeneratieve landbouw, opleidingsacademie voor boeren en agronomen, ontwikkeling van sectoren (brouwgerst).

Living lab agro-ecologie & biologische landbouw

Delen van agro-ecologische kennis, ontwikkeling van projectvoorstellen, vergroten van kennis van onderzoek naar landbouwsystemen, samenbrengen van verschillende actoren, onderzoek en innovatie in reële context.

Commensalist

Commensalist is een bureau gespecialiseerd in het ontwerpen van duurzame voedselbossen, boerderijen, tuinen en landschappen.

Cultivaé

Coöperatie voor opslag, sortering, bemonstering, reiniging van granen en oliehoudende en eiwithoudende gewassen, creatie van agro-ecologische sectoren, schakel tussen producent en verwerker.

Farm for Good

Ontwikkeling van lokale agro-ecologische sectoren, systemische ondersteuning van landbouwbedrijven, kompas van agro-ecologische indicatoren.

Soil Capital

CO2-voetafdruk van boerderijen, agronomisch advies, CO2-vergoeding voor boeren.